Bij terugkerende verstoppingen gaan we aan de hand van een camera inspectie op zoek naar gebreken in het afvoernet. Dit kan bijvoorbeeld een breuk of verzakking in de afvoer zijn.

Bij een verzakking zal de camera onder water duiken en dan opnieuw boven water komen op een bepaald gedeelte van de afvoer. We zien dit ook zien aan de hellingsgraadmeter die ingebouwd zit in onze camera. Met de sonar kunnen we de plaats waar de verzakking begint en eindigt bovengronds opsporen.

Dit doen we ook indien er een breuk in de afvoer is vastgesteld. Indien u wenst kan er steeds een verslag met beelden opgemaakt worden voor uw verzekering.

camera inspectie - breuk in grote afvoerbuis
camera inspectie - breuk in kleine afvoerbuis

Breuken opsporen adhv camera inspectie

Hebt u nog vragen over breuken en verzakkingen in uw afvoernet?

Contacteer onze ontstoppingsdienst voor uw regio